Politika varstva osebnih podatkov

 

Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki

 

Ta politika velja za obdelavo (uporabo) katerihkoli osebnih podatkov, ki ga izvaja samostojni podjetnik Dušan Žumer s.p.  (upravljavec) ali ki se izvaja v imenu upravljavca.

 

 

Katere osebne podatke obdelujemo

 

·         Osnovni kontaktni podatki (ime, telefonska številka, e-naslov, naziv podjetja/ organizacije);

·         Podatki o uporabi naših spletnih strani (kliki na povezave, porabljen čas) in podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto, na katere povezave ste kliknili); 

·         Podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev najemne pogodbe in izdajo vozila (podatki o veljavnem vozniškem dovoljenju, podatki o veljavnem osebnem dokumentu, podatki o bančni / kreditni kartici, predmet najema, cena, naslov za dostavo, čas dostave, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu, ostali podatki, ki bi bili potrebni za vzpostavitev konkretnega pogodbenega razmerja.)

 

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

 

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 

·         kadar je obdelava potrebna za izpolnjevanje zakonov in zakonskih obveznosti Dušan Žumer s.p.  (npr. izdaja računa za kupljeno storitev / blago, vodenje računovodskih evidenc, pošiljanje podatkov pristojnemu organu, če je bilo storjeno kaznivo dejanje/ poškodba vozila itd.).  V tem primeru se Dušan Žumer s.p. zavezuje, da bo podatke obdelal na podlagi določenih zakonskih in regulativnih zahtev.

·         v primeru, da je obdelava potrebna za zaščito vaših ključnih interesov;

·         kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki ste jo sklenili z nami ali ker ste od nas želeli ponudbo;

·         kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete;

·         kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes.

 

 

 

Nameni obdelave osebnih podatkov

 

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:

·         komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja;

·         za izvajanje pogodbe, v kateri ste stranka, in za ukrepanje na vašo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe (npr. povpraševanje, rezervacija, najem vozila izd.)

·         za namen, ki je bil predhodno izrecno odobren in je bila pridobljena osebna privolitev - tržno komuniciranje, oglaševanje novih storitev / izdelkov, preverjanje zadovoljstva s storitvijo (pošiljanje e-pošte)

·         za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;

·         za statistične analize o prodaji našega blaga in o uporabi naših spletnih strani;

 

 

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke in kaj se z njimi zgodi potem

 

Obdobje shranjevanja podatkov je odvisno od vrste / kategorije podatkov; namena, za katerega so dani ali zbrani ter zakonov ali zakonskih obveznosti, ki so predmet poslovanja Dušan Žumer s.p.. Osebni podatki se hranijo toliko časa, kolikor to zahteva zakon ali oziroma kolikor časa je potrebno za opravljanje zahtevane storitve/ službo ali namen, za katerega so bili podatki odobreni, razen v primeru, ko zakon določa drugače (npr. v zvezi s tekočimi spori).

Podatki pridobljeni v skladu z zakonom in zakonskimi obveznostmi Dušan Žumer s.p.  se shranjujejo v roku, ki ga predpisujejo veljavni zakoni in uredbe.

·         dokumentacija in podatki o izdanih računih se hranijo 10 let od izdaje.

·         osnovne osebne podatke hranimo več čas, dokler imate status našega registriranega uporabnika na naših spletnih straneh.

·         osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani.

Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma ji pripisati vam.

 

Uporaba spletne strani

 

Našo spletno stran si lahko ogledate anonimno, saj se podatki, ki bi omogočili vašo identifikacijo kot posameznik, ne zbirajo. Pošiljanje vaših osebnih podatkov prav tako ni pogoj za samo uporabo spletne strani.

 

Med uporabo spletne strani lahko shranimo podatke zaradi različnih varnostnih razlogov. Takšni podatki lahko vključujejo:

 

·         ime internetnega ponudnika

·         ime spletne strani/ povezave preko katere ste prišli na našo spletno stran

·         podstrani, ki ste jih obiskovali na naši spletni strani

·         IP naslov

 

Beleženi podatki niso uporabljeni za identifikacijo posameznika oziroma jih v ta namen ne uporabljamo.

 

Zgoraj navedeni podatki se občasno uporabljajo v namen merjenja statističnih podatkov, vendar je zagotovljena anonimnost vsakega uporabnika ter identifikacija ni mogoča.

 

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja

 

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne morete z nami skleniti najemne pogodbe (velja za osebne podatke, ki jih potrebujemo za samo izvedbo ter potrebe najema vozila).

Dušan Žumer s.p.  lahko posreduje tudi soglasje za obdelave podatkov, ki niso po namenu pogoj za izpolnitev najemne pogodbe oziroma zakonsko obvezni. Privolitev za takšno obdelavo podatkov niste dolžni dati, vendar so vam na voljo brezplačno. Prav tako je mogoče kadarkoli prekiniti obdelavo podatkov v takšne namene (npr. trženjsko komuniciranje in aktivnosti, oglaševanje novih storitev, preverjanje zadovoljstva, …).

Vsi zahtevki za podana dovoljenja morajo biti posredovani na način, da jih je mogoče ločiti od drugih vprašanj, podani morajo biti v razumljivem in dostopnem načinu ter napisani v jasnem in preprostem jeziku.

 

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov

 

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven poslovanja Dušan Žumer s.p.  razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci).

 

Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

 

·         ponudniki storitev marketinga;

·         ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil;

·         ponudniki programerskih rešitev;

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora ).

 

Vaši podatki se lahko predložijo tretjim osebam:

·         v kolikor je to naša obveznost po zakonu ali v odgovor na pravni postopek oziroma odgovor na zahtevo pristojnih organov pregona v zvezi s prekrškovnimi, kazenskimi ali sodnimi prestopki;

·         gre za zaščito naših pravic, zasebnosti, varnosti ali lastnine in javnosti;

·         za administrativno ali tehnično podporo (npr. za naše računovodje) ali za druge poslovne namene za olajšanje transakcij (npr. najem vozila preko enega od naših partnerjev, pomoč preko naših partnerjev itd.):

·         za analizo naših podatkov, izvajanje mobilnih analitičnih storitev ali vzdrževanje in izboljšanje naših storitev (odvisno od sporazumov o zaupnosti, v kolikor je to primerno);

·         za iskanje ustreznih pravnih sredstev in omejitev škode, ki bi nam lahko bila povzročena;

·         uveljavljanje pogojev pogodbe ali poslovnega odnosa

·         obdelovanje transakcij z našimi podružnicami ali posredniki in agencijami, preko katerih poteka uporaba naših storitev;

·         v drugih primerih z osebnim soglasjem

V primeru souporabe podatkov s tretjimi osebami  Dušan Žumer s.p.  poskrbi, da se posredovane osebne podatke uporablja izključno v dovoljenje namene ter zaveže poslovnega partnerja k varovanju in zaupnosti osebnih podatkov.

 

 

Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki, kako lahko prekličete privolitev za obdelavo in kakšne so posledice preklica

 

 

 

 

Kadarkoli lahko posameznik zahteva oziroma ima pravico do:

 

·         potrditev ali obdelujemo vaše osebne podatke;

·         dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;

·         eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;

·         popravek netočnih osebnih podatkov;

·         omejitev obdelave, kadar:
   - oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
   - je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe; 
  - osebnih podatkov sami ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

·         izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;

·         izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;

·         prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja oziroma preklica soglasja za uporabo podatkov v ta namen (pošiljanje e-pošte)

·         pravica, do vloge pritožbe pri nadzornem organu (Agencija za varstvo osebnih podatkov) v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

 

 

Postopek uveljavljanja pravic

 

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko naslovite v pisni obliki na katerikoli kontakt, ki je naveden na vrhu tega dokumenta pod Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

 

Varnost osebnih podatkov na spletni strani

 

Spletna stran Dušan Žumer s.p. ( www.dusanzumer.si ) ščiti vaše osebne podatke pred nepooblaščenim dostopom, uporabo ali razkritjem. Podatki na računalniških strežnikih so shranjeni v nadzorovanem varnem okolju, zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom, uporabo ali razkritjem.

 

 

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu.

Posodobljeno: 03.03.2020

Povpraševanje

Naša spletna stran uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate.
X

Right Click

No right click